Zákaznická podpora:velba@velba.cz

Zakázková výroba kosmetiky

Nabízíme Vám volnou výrobní kapacitu pro výrobu koupelových solí, pod požadovanou obchodní značku. V sortimentu máme velké množství koupelových solí v různém barevném provedení, které jsme schopni individuálně aromatizovat, případně doplnit o další látky.

Naše výrobky plní požadavky pro uvádění kosmetických prostředků do oběhu dle níže popsaného pravidla:

Kosmetické prostředky

Osoba, která uvádí kosmetické prostředky do oběhu (výrobce nebo dovozce nebo distributor ), je povinna v souladu se nařízením č.1223/2009 ze dne 30.listopadu 2009 o Kosmetických prostředcích je povinna:

 1. mít zhodnocení bezpečnosti kosmetického prostředku
 2. uchovávat technickou dokumentaci v rozsahu dle §3, body a) až g) vyhlášky o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky:
 • a. kvalitativní a kvantitativní složení výrobku;
 • b. fyzikální, chemická a mikrobiologická specifikace surovin a konečného výrobku;
 • c. doklady o výrobní metodě vyhovující správné výrobní praxi;
 • d. zhodnocení bezpečnosti finálního výrobku pro zdraví člověka včetně posouzení toxikologického profilu ingrediencí, jejich chemické struktury a hladiny expozice;
 • e. jméno, příjmení, adresa a kvalifikace osoby odpovědné za hodnocení bezpečnosti kosmetického prostředku;
 • f. údaje o nežádoucích účincích na fyzické osoby plynoucí z používání kosmetického prostředku;
 • g. důkaz o účincích, které jsou u kosmetického prostředku deklarovány, pokud to povaha účinků nebo výrobku vyžaduje.
 1. provést notifikaci podle  Nařízení 1223/2009.

Při prezentaci a nabídce kosmetického prostředku spotřebiteli je nutno dodržovat ustanovení zákona č.634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, který ukládá poctivost prodeje (§3), povinnost informovat spotřebitele o vlastnostech výrobku (§9) a zakazuje klamat spotřebitele (§8).

Při hodnocení bezpečnosti kosmetických prostředků pro zdraví osob a při průkazu deklarované funkce kosmetického prostředku se vychází z následujících předpisů a metodických doporučení:

 1. Vyhláška MZ ČR č.448/2009 Sb.o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky.
 2. Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.
 3. Metodické návody Colipa* (Colipa Gudelines) pro hodnocení bezpečnosti, funkce a kožní snášenlivosti kosmetických prostředků.

Zhodnocení bezpečnosti a funkce provádí rutinně Národní referenční centrum pro kosmetiku, Státní zdravotní ústav Praha. Pro laboratorní analýzy a biologické testy jsou využívány metodiky Direktiv EU, ČSN, ČSN EN, ISO, Colipa Methods a Guidelines nebo publikované metodiky dle současných vědecko-technických poznatků. Vyhláška MZ ČR č.448/2009 Sb. o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky byla harmonizována a je plně v souladu s direktivou EU o kosmetických prostředcích (Cosmetics Directive 76/768/EEC). * Colipa (The European Cosmetic Toiletry and Perfumery Association) - Evropské sdružení vyrobců kosmetických prostředků. Adresa : Colipa, Rue du Congres, 5-7, B - 1000 Brussels, Belgie

(Převzato z webu szu.cz)

Minimální objem zakázkové výroby je 50 kg od druhu, etikety, použití EAN kódů, obaly, vše je sjednáváno individuálně.

V případě zájmu o zakázkovou výrobu nás prosím kontaktujte na tel.: +420 777 693 094 a připravte si tyto odpovědi:

Druh výrobku

Minimální odběr

Maximální odběr

Velikost balení

Etiketa

Termín realizace

Připravíme Vám cenovou nabídku a odpovíme na další dotazy.


Ve výrobních prostorách máme k dispozici certifikovaná zařízení, vše v celonerozovém provedení.

Míchání provádíme v nerezovém nauta duplexním homegenizátoru o objemu cca 500 l a míchací stacionární stanici v nerezovém provedení o objemu cca 250 l.

Balení provádíme na digitálních dávkovacích zařízeních v celonerozovém provedení s vibračními dopravníky s přesností +/- 1g.