Zákaznická podpora:velba@velba.cz

Zakázková výroba kosmetiky - kooperace

V našem výrobním závodě Vám nabízíme volnou výrobní kapacitu pro výrobu koupelových solí ale i další kosmetiky. V sortimentu máme velké množství kosmetických výrobků. Pokud máte vlastní recepturu, můžeme navázat kooperační spolupráci na různých výrobních procesech. Výroba, balení, etiketování, skupinové balení, kompletace palet, logistické služby, skladování. 

Naše výrobky plní požadavky pro uvádění kosmetických prostředků do oběhu dle níže popsaného pravidla:

Kosmetické prostředky

Osoba, která uvádí kosmetické prostředky do oběhu (výrobce nebo dovozce nebo distributor ), je povinna v souladu se nařízením č.1223/2009 ze dne 30.listopadu 2009 o Kosmetických prostředcích je povinna:

 1. mít zhodnocení bezpečnosti kosmetického prostředku
 2. uchovávat technickou dokumentaci v rozsahu dle §3, body a) až g) vyhlášky o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky:
 • a. kvalitativní a kvantitativní složení výrobku;
 • b. fyzikální, chemická a mikrobiologická specifikace surovin a konečného výrobku;
 • c. doklady o výrobní metodě vyhovující správné výrobní praxi;
 • d. zhodnocení bezpečnosti finálního výrobku pro zdraví člověka včetně posouzení toxikologického profilu ingrediencí, jejich chemické struktury a hladiny expozice;
 • e. jméno, příjmení, adresa a kvalifikace osoby odpovědné za hodnocení bezpečnosti kosmetického prostředku;
 • f. údaje o nežádoucích účincích na fyzické osoby plynoucí z používání kosmetického prostředku;
 • g. důkaz o účincích, které jsou u kosmetického prostředku deklarovány, pokud to povaha účinků nebo výrobku vyžaduje.
 1. provést notifikaci podle  Nařízení 1223/2009.

Při prezentaci a nabídce kosmetického prostředku spotřebiteli je nutno dodržovat ustanovení zákona č.634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, který ukládá poctivost prodeje (§3), povinnost informovat spotřebitele o vlastnostech výrobku (§9) a zakazuje klamat spotřebitele (§8).

Při hodnocení bezpečnosti kosmetických prostředků pro zdraví osob a při průkazu deklarované funkce kosmetického prostředku se vychází z následujících předpisů a metodických doporučení:

 1. Vyhláška MZ ČR č.448/2009 Sb.o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky.
 2. Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.
 3. Metodické návody Colipa* (Colipa Gudelines) pro hodnocení bezpečnosti, funkce a kožní snášenlivosti kosmetických prostředků.

Zhodnocení bezpečnosti a funkce provádí rutinně Národní referenční centrum pro kosmetiku, Státní zdravotní ústav Praha. Pro laboratorní analýzy a biologické testy jsou využívány metodiky Direktiv EU, ČSN, ČSN EN, ISO, Colipa Methods a Guidelines nebo publikované metodiky dle současných vědecko-technických poznatků. Vyhláška MZ ČR č.448/2009 Sb. o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky byla harmonizována a je plně v souladu s direktivou EU o kosmetických prostředcích (Cosmetics Directive 76/768/EEC). * Colipa (The European Cosmetic Toiletry and Perfumery Association) - Evropské sdružení vyrobců kosmetických prostředků. Adresa : Colipa, Rue du Congres, 5-7, B - 1000 Brussels, Belgie

(Převzato z webu szu.cz)

Minimální objem zakázkové výroby je 500 kg od druhu, etikety, použití EAN kódů, obaly, vše je sjednáváno individuálně.

V případě zájmu o zakázkovou výrobu nás prosím kontaktujte na tel.: +420 777 693 094 a připravte si tyto odpovědi:

Druh výrobku

Minimální odběr

Maximální odběr

Velikost balení

Etiketa

Termín realizace

Připravíme Vám cenovou nabídku a odpovíme na další dotazy.


Ve našem výrobním závodě, máme k dispozici certifikovaná zařízení, vše v celonerozovém provedení.

Míchání provádíme v nerezových homegenizátorech o objemu cca 500 l a míchací stacionární stanici v nerezovém provedení o objemu cca 250 l.

Balení provádíme na digitálních dávkovacích zařízeních v celonerozovém provedení s vibračními dopravníky s přesností +/- 1g.